Page 2 - CÔNG TY TNHH THỊNH NAM TRUNG
P. 2

GIỚI THIỆU CHUNG


       Trong những năm gần đây, Chỉ số chất lượng không khí (AQI) tại các địa phương đang
       ở ngưỡng ô nhiễm nghiêm trọng. Đã đến lúc chúng ta cần nhìn nhận nghiêm túc về
       trách nhiệm bảo vệ môi trường trong quá trình phát triển đô thị hóa và Công nghiệp
       hóa. Công ty TNHH Thịnh Nam Trung được biết đến là doanh nghiệp chuyên cung
       cấp các dịch vụ chăm sóc, phát triển cây xanh công viên, vệ sinh đường phố và thu
       gom vật liệu rơi vãi trên đường giao thông, khu đô thị, khu công nghiệp, nhà máy,
       kho bãi và bến cảng. Với tầm nhìn chiến lược cùng mục tiêu, định hướng rõ ràng,

       công ty TNHH Thịnh Nam Trung đã mạnh dạn đầu tư và sở hữu hàng loạt thiết bị
       chuyên dụng đa dạng, phong phú gồm hàng chục ô tô xì téc, xe quét đường chuyên
       dụng các loại và các thiết bị cơ giới khác như: xe nâng người, xe cẩu, xe đào, ủi, lu, xe
       hút bể phốt vv…


       Xã hội ngày càng phát triển cùng với
       đó là các giải pháp khoa học kỹ
       thuật đi kèm, Đây chính là tiền đề
       quan trọng cho sự ra đời của các
       phương tiện thiết bị chăm sóc phát
       triển cảnh quan, bảo vệ môi trường
       và đảm bảo an toàn lao động cho

       công nhân như xe quét rác đường
       phố, Xe rửa đường chuyên dụng.
       Những phương tiện này đã góp
       phần giải phóng và thay thế dần dần
       sức lao động con người trong thời
       gian qua.
   1   2   3   4   5   6   7