Page 3 - CÔNG TY TNHH THỊNH NAM TRUNG
P. 3

Kiến trúc cảnh quan, cơ sở hạ tầng đồng
        bộ và môi trường xanh sạch đẹp là bộ
        mặt và thương hiệu của các nhà quản lý
        tại các Khu Công nghiệp, Khu đô thị mới,
        kho bãi, bến cảng đồng thời cũng thể
        hiện trách nhiệm, tầm nhìn của các Nhà
        đầu tư. Nhận thức được điều đó, dịch vụ
        trồng, phát triển và chăm sóc cảnh quan,

        quét đường bằng xe quét rác đường phố
        kết hợp rửa đường bằng xe bồn chuyên
        dụng của Công ty TNHH Thịnh Nam
        Trung là một trong những mô hình tạo
        nên không gian xanh, sạch đẹp, hiện đại,
        chuyên nghiệp và được nhiều Chủ đầu tư
        tại các Dự án đang áp dụng hiện nay
        đánh giá cao như: Gói thầu cung cấp
        thiết bị, nhân lực chăm sóc cây xanh, vệ         Là doanh nghiệp địa phương
        sinh đường giao thông tại Dự án Khu        tiên phong trong lĩnh vực đầu
        Công nghiệp – Đô Thị - Dịch vụ VSIP       tư và hoạt động bảo vệ môi

        Quảng Ngãi; Cung cấp xe ô tô xi téc       trường, cùng với cam kết mạnh
        chăm sóc cây xanh, vệ sinh đường giao       mẽ cho chiến lược phát triển
        thông và khu vực Bến Cảng Khu Liên        bền vững “Xanh Không Gian –
        Hiệp Gang Thép Hòa Phát Dung Quất,         Sạch môi trường”. Công ty
        Cung cấp xe ô tô xi téc vệ sinh đường      TNHH Thịnh Nam Trung mong
        giao thông cảng Quốc tế PTSC Quảng         muốn được hợp tác lâu dài và
        Ngãi; thi công quét hút, rửa đường         có trách nhiệm với các Chủ đầu
        Hoàng Sa TP Quảng Ngãi; Khu Dân Cư        tư vì sự phát triển bền vững.
        Pearl City – 577 Quảng Ngãi; Thành Phố

        Giáo Dục IEC Quảng Ngãi vv…          THÔNG TIN CÔNG TY        Tên công ty: CÔNG TY TNHH THỊNH NAM TRUNG
        Trụ sở : 38/6 Hai Bà Trưng, phường Lê Hồng Phong, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh

        Quảng Ngãi
        Văn phòng đại diện: 206 Hai Bà Trưng, phường Lê Hồng Phong, thành phố Quảng
        Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

        Điện thoại: 0905992452 - 0943729428       Email: thinhnamtrung@gmail.com
        Mã số thuế : 4300730043                  Đại diện pháp luật: (Ông) Lê Chung

        Vốn điều lệ của công ty: 15.000.000.000 VNĐ (Mười lăm tỷ đồng)

        Tài khoản số: 0271 000 995 789 tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - CN
        Quảng Ngãi
   1   2   3   4   5   6   7   8